Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud organiseerib

EESTI MUINSUSKAITSE TALGUPÄEVA - 2009.a.


Nagu igale rahvale on ka eestlastele tähtsad tema juured ja ajalugu. Ajaloo käegakatsutav osa meie kultuurimaastikul on kultuuripärand, mida esindab arhitektuurimälestis, inimeste kujundatud maastik, esemeline kultuur. Tänasel päeval 26% mälestistest on halvas seisus.

Ürituse eesmärgiks on üles kutsuda inimesi üle Eesti osalema kultuurimälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastus ja heakorrastustöödele. Eesmärgiks on saada talgutel osalema suurt hulka inimesi ca 200 objektil. Igal objektil korda saadetav sõltub objekti vajadustest ja võimalustest. Muinsuskaitse talgupäevad on meil kõigil võimalus anda oma panus mälestiste säilimise heaks. Sõltumata omanikust on mälestised meile tähtis osa ühisest ajaloost ja rahvusidentiteedist.

Talgupäeva põhiorganisaatorid on Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud ja Muinsuskaitseamet.

2010. aasta Muinsuskaitse talgud:

01.mail 2010 - Eesti Muinsuskaitse TALGUPÄEV
koostöös Teeme Ära talgupäevaga
www.teemeara.ee

Muinsuskaitse talgu toimkond

muinsuskaitsetalgud@gmail.com
http://umarlaud.edicypages.com/