Hea mälestise omanik !


Muinsuskaitse talgupäev 16. mai 2009. a

Kutsume Sind MUINSUSKAITSEKUU raames aktiivselt osa võtma muinsuskaitse talgupäevast 16. mail 2009. a. Selleks tuleb Sul läbi mõelda, kas ja milliseid tegevusi saaksid talgulised Sinu mälestisel ära teha ning anda sellest teada vastates käesolevale pöördumisele ning täites pöördumisega kaasas oleva osalemistaotluse (tabel vormis).

Sinu kui omaniku ülesandeks jääb töö organiseerimine Sinu mälestisel, talgujärgsete tegevuste korraldamine (prügi äravedu prügimäele, okste põletamine jms järeltööd) ning võimalusel talgulistele tänutäheks kehakinnituse pakkumine.

Talgupäeva lühikirjeldus

Muinsuskaitse talgupäev korraldatakse üleriigilise sündmusena. Ürituse eesmärgiks on saada osalema suurt hulka inimesi kokku 200-mälestisel. Talgupäeva korraldamise eemärk on ulatada Sinule, kui mälestise omanikule, abikäsi korraldamaks elementaarseid, lihtsalt teostatavaid ning rohket inimjõudu eeldavaid töid mälestise korrastamisel, mis tuleks nii kui nii ära teha.

Milliseid töid saab talgukorras ära teha?
  • mälestise puhastamine prahist ja prügist nii hoone sees kui ka lähiümbruses;
  • võsa lõikamine mälestise territooriumil;
  • mahalangenud puude tükeldamine ja lõkkeplatsile kandmine;
  • võsa põletamine;
  • hoone akna-, uste ja muude avade sulgemine.
Tegevusi, mis ei nõua kvalifitseeritud tööjõudu, on kindlasti teisigi. Selleks, et välja selgitada milliseid töid Sinu mälestisel talgukorras teha saab ja kindlasti tegema peab, võta ühendust oma piirkonna muinsuskaitseinspektoriga. Kaitsealustes parkides, kirikuaedades ja mälestise ümber võsalõikamist planeerides on hea võtta ühendust  kohapealse Keskkonnaameti keskusega (www.keskkonnaamet.ee; info@keskkonnaamet.ee) .Vajadusel aitab muinsuskaitseinspektor kaasata muinsuskaitse tegevusloaga spetsialiste, kes nõustavad soovitud tööde hulgast valiku tegemisel. Nii saab vajalikud tööd ära teha ilma mälestist ja samuti seal töötavaid inimesi ohtu seadmata!

Transpordiga kergesti ligipääsetavasse kohta kokku kogutud prahti on Sinul, kui omanikul, pärast lihtsam prügimäele vedada. Võimaluse korral on mõistlik juba kogumise ajal praht kohe ka ära sorteerida. Näiteks on vanu telliseid jm orgaanilist prahti võimalik kasutada mälestisel pinnase täitmiseks ning seda pole mõtet prügimäele viia.

Puhastatud mälestis ja selle ümbrus võimaldab alustada kergemalt järgmiste oluliste töödega mälestisel - nt mõõdistamise, uuringute teostamise, remont- ja restaureerimistöödega.

Kuidas meie Sind aitame?

Kui oled teada andnud oma osalemissoovist, organiseerivad korraldajad Sinu mälestisele talgulised. Keerulisemate tööde puhul on meil võimalik Sulle pakkuda mälestise juurde muinsusteadlikku töödejuhatajat, kes aitab Sul töid korraldada ja talgulisi juhendada, pidades silmas, et ohtu ei seataks inimesi ega mälestist. Selleks, et kindlaks teha, kas Sinu mälestisel on sellise keerukusega töid, mis nõuaks professionaalsemat töö organiseerijat, võta kindlasti ühendust oma piirkonna muinsuskaitseinspektoriga, kes aitab selle välja selgitada. Oma kandi inspektori kontaktid leiad Muinsuskaitseameti kodulehelt: http://www.muinas.ee/muinsuskaitseamet/andmed või küsi üldnumbrilt 6 403 050.

Mis on Sinu ülesanne?

Kõigepealt tuleb Sul meile teada anda, kas Sul on huvi korraldada talgupäev Sulle kuuluval mälestisel. Kui jah, siis palume saata  Eesti Muinsuskaitse Ümarlauale tagasi täidetud osalemistaotlus meie e-posti aadressile muinsuskaitsetalgud@gmail.com

Talgupäeva korraldajad panevad kokku nimekirja mälestistest, mis projektis osalevad ning kutsuvad vabatahtlikke meedia kaasabil päevast osa võtma ja end konkreetse mälestise korrastamisele registreeruma.

Talgupäeval on Sinu kohus korraldada ja organiseerida kokkulepitud töid Sinu mälestisel, pakkudes selleks talgulistele ka vajaminevaid töövahendeid (olenevalt talgutööde iseloomust nt kärud, saed, labidad, haamrid, materjal avade sulgemiseks jms).

Kui on võimalik, võiks talgulistele päeva jooksul tänutäheks pakkuda kõhutäie sooja suppi või kostitada neid võileibade ja morsiga.

Samuti jääb Sinu kohustuseks korraldada objektil talgujärgsed tööd - prahi äravedu prügimäele, okste põletamine jms. Järeltööde korraldamise ja rahastamise asjus tasub ühendust võtta kohaliku omavalitsusega - võib-olla saavad nemad nõu ja jõuga abiks olla.

Tagasidet ootama jäädes,

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
E-mail: muinsuskaitsetalgud@gmail.com