2009.a. Muinsuskaitse talgute partnerid

 • Muinsuskaitseamet
 • Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
 • Kultuuriministeerium
 • Haridus- ja Teadusministeerium, koolid
 • Säästva Renoveerimise Infokeskus
 • Maaomavalitsuste Liit, omavalitsused
 • Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 • Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
 • Eesti Mõisate Ühendus
 • Veeteede Amet
 • MTÜ Eesti Veskivaramu
 • MTÜ Vanaajamaja
 • Eesti Tuletorni Selts
 • Eesti Raudtee
 • Kadrioru park