Talguliste tagasiside


Talgulised A. H. Tammsaare majamuuseumi juures
Saue linna talgud


Saue linna heakorrapäeval, mille raames koristati ka Saue tammikut ja kaitsekraave, osalesid Saue Gümnaasiumi 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5c, 5b, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8b, 8c, 10a õpilased ja klassijuhatajad, linnapea, abilinnapea, linnavalitsuse liige, keskkonna- ja maakorralduse spetsialist, keskkonna- ja halduse peaspetsialist ning üks linnakodanikust pensionär. Kokku orienteeruvalt 600 inimest.


Muinsustalgud Halliste kalmistul.


Osavõtjate arv 28 (s.h. 6 kooliõpilast)
1) Puhastati kalmistusisest kivimüüritist, mis eelnevalt nädala sees puhastati kopa ja nelja väiketraktori abiga mulla-prahi äraviimisel. See kivimüüritis jäi kalmistu keskele pärast kalmistu laiendamist 1916.aastal ning millegipärast kaeti seda pidevalt platside hooldajate poolt aastakümnete vältel kalmistuprahiga.
2) Paigaldati 74 puidust tahvlit infotahvlil märgitud kohaliku tähtsusega kultuuri- ja ajalootegelaste hauaplatsidele, s.h. ka 9-le Vabaduse Risti kavaleri hauaplatsile, s.h. ka nelja vaatamisväärsuse juurde (näiteks on kalmistul märgitud üks skulptuur ja kaks optilist mõju avaldava plaadiga sepisristi). Eelnev tgevus selleks: puidust tahvlid muretsesid kalmistuhooldajad Maire ja Jaak Sala, järjekorra nr., kvartali nr. ja platsi nr. freesisid puidutahvlile ning õlitasid tahvlid Halliste Põhikooli õpilased tööõpetuse tundides, õp. Jaanus Ermistsa juhendamisel.
3) Korrastatud sai Stackelbergide hauakabel.
4)Talgupäev lõpetati metallist nimetahvli paigaldamisega August Kitzbergi vanemate, Lena ja Peeter Kitzbergi hauatähisele ning ühise pilditegemisega seal juures.
5) Talgulistele pakuti kõige lõpetuseks hernesuppi ja pirukaid. Oldi väsinud ja õnnestunud päeva üle rõõmsad.
6) Enne talgupäeva, 15.mail, ilmus ajalehes "Sakala" Maire Sala artikkel "Halliste kalmistul ei kraaksu varesed"


Talgutest Narvas


Talgupäev õnnestus ülimalt hästi, meie kolme objekti: Mihkli, Peetri ja Aleksandri kirikute territooriumi tuli korrastama ca 58 inimest, poled neist Suurkiriku juures.


Talgud Kadrinas


OÜ Kadrina Hooldekodus osales Undla mõisas talgupäeval heakorra ja koristustöödel 12 inimest - kõik oma asutuse töötajad. Talgupäeva lõpetuseks grillisime vorsti ja tundsime end mõnusalt. Ka kokkuvõtted tehtud töödest said kohe tehtud. Oli meeleolukas ja akusid laadiv koostöö ennelõuna.


Talgud Vormsil


Laidunina tuletorn!


Osalejate arv-5
Ilm ilus.
Meeleolu töine.
Plaanitust täideti 75%


Ülenurme

Tallinna Toomkogudus


Meie talgupäev õnnestus suurepäraselt. Oleme ju läbi aastate ikka kord või paar aastas oma rahva kokku kogunud ühiseks talgupäevaks. Nüüd liitusime üle-eestilise üleskutsega. Teie veebilehele ma sisenema ei hakka. Kirjutan siia meie muljed-tulemused. Ehk panete vajalikud arvud ise üles võimalikesse tabelitesse.
Meie ise eelnevalt kedagi ei registreerinud, kuigi kutsusime. Ja kutsutud ka tulid. Nii võtsid talgupäevast osa 39, kes tegid tööd, ning lisaks veel mõned lapsed, kes olid peredega kaasas ja said mängida-joonistada meie pühapäevakoolilaste klassiruumis.
Talgutööks oli Toomkiriku suurpuhastus ja väga täpse tööjuhendi oli koostanud kunstiajaloolane Juhan Kilumets. Selle järgi oli talgulistel hea ja turvaline tegutseda. Talgupäeva juhatas sisse orelipooltund, kus meie organist Ene Salumäe mängis muuhulgas ka Edgar Arro eesti rahvaviise orelile, nende seas rahvaviisid "Puhtuse õpetus" ja "Talguse laul".
Talgupäeva sissejuhatuse tegid lisaks allakirjutanule ka meie koguduse endine juhatuse esimees Raido Rüütel ja praegune juhatuse esimees Indrek Treufeldt, kes mõlemad agaralt talgutöödest osa võtsid....


Talgud Saarepeedi Naanu linnamäel


Lõpetamisel oli peale einestamise tähtsam osa see, et talgulistele jt. huvilistele esines Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, kes tutvustas Naanu linnamäe kohta teadaolevat ajalugu ja väljakaevamiste lugu ja näitas vastavaid fotosid.  Oma infotunni lõpetas ta selle mõttega, et "Hoidkem seda, mis meil on".  Meil on oma linnusemägi ja kui see korras hoida, on sel lisaks ajaloolisele väärtusele oma osa ka kena puhkekohana.